Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Blocked Catch Basin Được thừa nhận

1350 Martin Luther King Junior Boulevard Detroit, Michigan Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4854044

Danh mục:

Blocked Catch Basin

Đã xem:

105 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

4854044

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

Martin Luther King Jr Blvd between Miracles Blvd & Grand River Ave - westbound lane - far left hand lane - several catch basins sunk into the ground / need replacement

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the blocked basin?
Đáp. Street
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. Martin Luther King Jr Blvd & Miracles Blvd
Hỏi. 1st Street:
Đáp. Miracles Blvd
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. Grand River Ave

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video