Flooding Đã lưu trữ

501 9th Street North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1625510

ID Vấn đề:

4856575

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Flooding

Đã xem:

116 lần

Vùng lân cận:

Uptown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, sidewalk, drain problem, road safety

Được sao lại bởi:

3016840

Mô tả

Every rain, whether light or heavy, this area floods and ponds for several days to beyond the sidewalk within the City right-of-way. This is a public safety issue that needs to be addressed. Our concern is that the upcoming MLK Resurfacing initiative will only make it worse if not addressed in advance of resurfacing.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What flooding problem are you reporting?
Đáp. Curb cut and sidewalk flooding
Hỏi. Describe the location of the flooding:
Đáp. East side of MLK N at intersection of 5th Ave N

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.