S-WASTE: Debris Đã lưu trữ

439 Rogers Avenue Macon, Georgia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4860637

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

S-WASTE: Debris | Limbs | Yard Clippings | Bulky Waste

Đã xem:

276 lần

Vùng lân cận:

Macon

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, trash

Mô tả

I have had tree limbs and pieces of plywood lying in my yard for over a month. When does someone come pick this up please?

cũng đã hỏi...
Hỏi. Size of debris larger or smaller than flatbed of pick up truck?
Đáp. size of debris is smaller than flatbed
Hỏi. How many bags of leaves?
Đáp. 0
Hỏi. Where is the debris?
Đáp. Debris is on property

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.