Pavement edge failure Đã lưu trữ

4132 First Ct Rd Virginia Beach, VA 23455, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1335

ID Vấn đề:

4865604

Submitted To:

Other

Category:

Other

Đã xem:

332 lần

Vùng lân cận:

Northwest

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Được sao lại bởi:

4891613, 4965662

Mô tả

Pavement edge has failed and the erosion is cutting into the travel lane in two locations on the east side of the road. The location is south of the entrance to Bayvile golf clubhouse


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.