Được ghi nhận bởi: St. Petersburg, FL

Flooding has gotten worse. Được thừa nhận

919 30th Ave N Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1235

ID Vấn đề:

4880850

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Flooding

Đã xem:

1039 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Được sao lại bởi:

4905274, 4904776, 4813637

Mô tả

This continual flooding in even a light rainstorm is getting old! Today the water has turned our alley into a river and has made 30th Ave near Sunset grill- West passable only single file and sends a wake well into our front yard! Why is this STILL an issue?

cũng đã hỏi...
Hỏi. What flooding problem are you reporting?
Đáp. Serious Street Flooding
Hỏi. Describe the location of the flooding:
Đáp. 30th Ave N starting at MLK Jr St N and extending West for blocks.

21 Bình luận

 • Denton Z (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • MK (Người dùng đã đăng ký)

 • MK (Người dùng đã đăng ký)

 • Stormwater 3 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mary (Người dùng đã đăng ký)

 • Stormwater 3 (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng Engineering 1 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened Patricia (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • CoffeePot Cruiser (Người dùng đã đăng ký)

 • Concerned Neighbor (Người dùng đã đăng ký)

 • B (Người dùng đã đăng ký)

 • MK (Người dùng đã đăng ký)

 • letsworktogether (Người dùng đã đăng ký)

 • MK (Người dùng đã đăng ký)

 • MK (Người dùng đã đăng ký)

 • Billy Bob (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video