Được ghi nhận bởi: City of Houston

Other Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4887881

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Other

Đã xem:

145 lần

Vùng lân cận:

Montrose

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

306932

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe in detail the issue.
Đáp. Weeds in concrete planters outside 3403 Roseland on right of way that are abt 5ft high making it difficult to navigate sidewalk

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video