Partially bagged soil and palm trimmings, etc. Đã lưu trữ

2142 Oakley Avenue South St. Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2420

ID Vấn đề:

4913734

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Sanitation Department

Đã xem:

70 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Someone has dumped this trash outside the can. When I tried to pick up bags they were too heavy and broke open.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What issue is being reported?
Đáp. Illegal dumping
Hỏi. If this is a special item pick-up request, what items need to be picked up?
Đáp. Brush
Hỏi. Is this a residential or commercial request?
Đáp. Residential

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.