Sidewalk/Curb Repair Đã lưu trữ

1065 16th Ave North Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4930378

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Sidewalk/Curb Repair

Đã xem:

84 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Self-explanatory someone needs to check this sidewalk. Surprised that no one has tripped. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a curb or sidewalk issue?
Đáp. Sidewalk
Hỏi. Location of sidewalk/curb issue?
Đáp. Sidewalk adjacent to street has many broken and uneven hex blocks.
Hỏi. Is the sidewalk made of hex blocks?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.