Graffiti Removal Đã lưu trữ

5701-5729 South Central Park Avenue Chicago, IL 60629, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4735

ID Vấn đề:

494296

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

239 lần

Vùng lân cận:

Gage Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

13-00499519

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Garage
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Vinyl Siding
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.