Traffic Signal Timing Đã lưu trữ

3 Av N Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55411, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4946514

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Traffic Signal Timing

Đã xem:

139 lần

Vùng lân cận:

Downtown West

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

310712

ID Yêu cầu Dịch vụ:

310469

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter intersection street names
Đáp. Washington and 394 off ramp
Hỏi. Select the problem
Đáp. Other
Hỏi. If Other, describe
Đáp. With increased traffic on Washington everyone Hass to wait at least several light changes before they can turn left
Hỏi. Date Observed (MM/DD/YY)
Đáp. 09/20/18
Hỏi. Time (Military time)
Đáp. 09:00
Hỏi. Direction of travel
Đáp. West

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.