Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Blocked Catch Basin Được thừa nhận

7852 Whittaker St Detroit, MI 48209, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1035

ID Vấn đề:

4946922

Category:

Blocked Catch Basin

Đã xem:

720 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

4946922

Đã gắn thẻ:

drain problem

Được sao lại bởi:

5319693

Mô tả

still blocked and have to kayak across the street

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the blocked basin?
Đáp. Street
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. 7834 whittaker
Hỏi. 1st Street:
Đáp. springwells
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. central

12 Bình luận

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video