Được ghi nhận bởi: City of Houston

Traffic Signals Được thừa nhận

One City Centre Lamar Tunnel, Houston, TX 77010, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4956001

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

100 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

310926

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Timing - Traffic Signals.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. Traffic backs SOLID up through the intersection
Hỏi. Problem occurs at what time of day?
Đáp. 9am-4pm
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. Northeast

Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video