Được ghi nhận bởi: Sandy Springs, GA

Code Enforcement Problem Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4960575

Submitted To:

City of Sandy Springs

Danh mục:

Code Enforcement Problem

Đã xem:

422 lần

Vùng lân cận:

Sandy Springs

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-061972

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select the issue from the drop down below. To report noise issues or items of an urgent nature, please call 770-730-5600.
Đáp. Building without a permit
Hỏi. Is this public or private property?
Đáp. Private

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video