Parking - Meter Maintenance Đã lưu trữ

3035 Broadway (Sprouts Grocery) Alameda, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4964213

Danh mục:

Parking - Meter Maintenance

Đã xem:

37 lần

Vùng lân cận:

Pill Hill

Được báo cáo thông qua:

https://www.oaklandca.gov

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

843745

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

Coins not taken--FALSE expired meter display

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the meter or machine ID number?
Đáp. B-3023
Hỏi. Is the problem on a parking meter, or a multi-space parking machine?
Đáp. Meter
Hỏi. What kind of problem did you experience with the meter/machine?
Đáp. Coins not taken

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.