On street parking violations @ IAA Đã lưu trữ

76 Spring Street Burlington, Vermont Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 24590

ID Vấn đề:

4971281

Submitted To:

Burlington, VT

Category:

On street parking violations

Đã xem:

177 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

The block across from IAA is full of illegally parked cars every morning. Regular inforcement would help, and potentially a sign at the start of the block that says "no parking this side of street"
There is currently only a sign at the end of the block. 4 cars there this morning.
If enforcement is sent to the area, Walnut is also full of cars again.


 • Bill Ward Director of Permitting and Inspections (Chính thức đã xác nhận)

 • bikerjill (Người dùng đã đăng ký)

 • That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • BurlingtonVTRegisteredReporter (Người dùng đã đăng ký)

 • That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • J Leddy (Người dùng đã đăng ký)

 • BurlingtonVTRegisteredReporter (Người dùng đã đăng ký)

 • BurlingtonVTRegisteredReporter (Người dùng đã đăng ký)

 • That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • BurlingtonVTRegisteredReporter (Người dùng đã đăng ký)

 • Gene Bergman (Người dùng đã đăng ký)

 • BurlingtonVTRegisteredReporter (Người dùng đã đăng ký)

 • That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • BurlingtonVTRegisteredReporter (Người dùng đã đăng ký)

 • Gene Bergman (Người dùng đã đăng ký)

 • That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận ccain (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng ccain (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened That Guy (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng ccain (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.