Trash Screening Đã lưu trữ

1655 Morning Dew Pl Missouri City, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 65465

ID Vấn đề:

4972376

Submitted To:

Missouri City

Category:

Trash Screening

Đã xem:

52 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Can it be seen from the street?
Đáp. yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.