Vegetation/Junk Vehicle Đã lưu trữ

2815 W Birchdale Dr Missouri City, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 66540

ID Vấn đề:

4972996

Submitted To:

Missouri City

Category:

Vegetation

Đã xem:

60 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Can it be seen from the street?
Đáp. yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.