Illegal Dumping – mattress/boxspring Đã lưu trữ

2818 Adeline St Oakland 94608, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4974203

Danh mục:

Illegal Dumping – mattress/boxspring

Đã xem:

97 lần

Vùng lân cận:

McClymonds

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

844354

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Mattress on sidewalk. Blocking sidewalk.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.