S-WASTE: Debris Đã lưu trữ

2983 Victoria Cir Macon 31204, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4988874

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

S-WASTE: Debris | Limbs | Yard Clippings | Bulky Waste

Đã xem:

69 lần

Vùng lân cận:

Macon

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, trash

Được sao lại bởi:

5016989

Mô tả

Limbs and fallen tree pieces that resident has gathered. Been there for weeks

cũng đã hỏi...
Hỏi. Size of debris larger or smaller than flatbed of pick up truck?
Đáp. size of debris is larger than a flatbed pickup truck
Hỏi. How many bags of leaves?
Đáp. 0
Hỏi. Where is the debris?
Đáp. Debris is on right-of-way along length of street, Debris is on property

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.