Illegal Dumping on Private Property Đã lưu trữ

405 9th Avenue North Fair Oaks, CA 94027, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5004588

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Private Property

Đã xem:

109 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

VIO2018-00393

Đã gắn thẻ:

trash

Bản sao của:

5022638

Mô tả

Outdoor type chair at the corner of 9th ave and Middlefield Rd. Across from st Anthony's Church.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of illegal dumping? Please select all that apply.
Đáp. Bulky (e.g. furniture, mattress, shopping cart)
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. No

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.