Street Light Out Đã lưu trữ

249 May St Worcester, MA 01602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5015258

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Street Light Out

Đã xem:

320 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Street Light Out

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Metal
Hỏi. What is the pole number? (This is about eye-level on the pole.)
Đáp. N/A
Hỏi. Is the light completely out or cycling (flickering on and off)?
Đáp. Completely Out

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.