This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

5021

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1236 lần

Vùng lân cận:

Brookline

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

There are a number of serious potholes along the stretch of Garrison Rd. that goes behind the Star Market on Beacon St.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.