Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Restaurant Complaint Được thừa nhận

3986 N Avondale Ave Chicago, IL 60641, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5027668

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Restaurant Complaint

Đã xem:

204 lần

Vùng lân cận:

Irving Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-02936238

Mô tả

No inspection certificate posted.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the name of the restaurant?
Đáp. Lou Malnati's Pizza
Hỏi. Where is the business at this address (floor, room #, etc.)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. When did the problem occur?
Đáp. 16 Tháng mười, 2018 20:36
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video