This is an unaffiliated request

Other Đã lưu trữ

2440 West Coyle Avenue Chicago, IL 60645, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

502967

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

579 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 50

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

Leaking water main. Just noticed tonight coming home from work. From the blue W painted on the curb, it looks like the Water dept was here today to fix something, but it didn't work because water is overflowing the curb and draining into the storm basin.


1 Bình luận

  • Đã đóng Bob Sallinger (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.