Dead tree comes back to life?? Đã lưu trữ

58 Glenwood Malden, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5034815

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Tree - New Tree Request or Stump Removal

Đã xem:

98 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, graffiti

Bản sao của:

4596043

Mô tả

Hi This tree is dead.

Tree - New Tree Request or Stump Removal ▶ Closed
58 Glenwood St Malden 02148, United States • Show on Map

REPORTER
Home Owner
Civic Points: 6770

Issue ID: 4596043
Submitted To: City of Malden
Category: Tree - New Tree Request or Stump Removal
Viewed: 33 times
Neighborhood: Malden Ward 3
Reported: on 06/23/2018
Tagged: tree
DESCRIPTION
Please replace

also asked...
Q. Type of Request
A. No Answer Given


CLOSED Department of Public Works (Verified Official)
The DPW doesn't replace living trees.
21 minutes ago · Flag

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Request
Đáp. New Tree Request, Stump Removal

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.