Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

Sidewalk - Damage Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5049191

Danh mục:

Sidewalk - Damage

Đã xem:

70 lần

Vùng lân cận:

Castlemont

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

848755

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

This issue was reported to OAK 311 via phone (311, or 510-615-5566 from outside Oakland), email (OAK311@oaklandnet.com), or web (311.oaklandca.gov).

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there a tree nearby with roots that may be the cause?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has anyone been hurt by it?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Please describe the precise location (e.g., next to the bus bench)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video