Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway) Đã lưu trữ

486 7th Avenue North Fair Oaks, CA 94027, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5063518

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway)

Đã xem:

86 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, trash, sidewalk

Bản sao của:

5063514

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Did the items enter a storm drain, creek or stream?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.