Illegal Dumping – mattress/boxspring/ garbage / tires Đã lưu trữ

680 85th Ave Oakland, CA 94603, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5065483

Danh mục:

Illegal Dumping – mattress/boxspring

Đã xem:

116 lần

Vùng lân cận:

Coliseum Industrial

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

849857

Đã gắn thẻ:

pothole, trash

Mô tả

this whole long block is full of dumping

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. YES
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.