Limbs/Debris /Bulky Item pick up Request Đã lưu trữ

1773 Russet Woods Lane Hoover, AL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 757585

ID Vấn đề:

5081877

Submitted To:

Hoover, AL

Category:

Limbs/Debris /Bulky Item pick up

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Hoover

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, trash

Mô tả

Tree cut up at curb in two different piles at each side of yard.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a New Request or missed pick up?
Đáp. New

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.