Traffic Issue Đã lưu trữ

801 17th Avenue North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5082440

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Traffic Issue

Đã xem:

137 lần

Vùng lân cận:

Commission District 7

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic, crosswalk

Mô tả

There used to be a crosswalk across MLK here. Those of us who live in Euclid St. Paul's used it to get to Crescent Lake park. And kids who live in the Crescent lake neighborhood and walk to St. Paul's and Woodlawn Elementary used it to get to and from school. I run in the mornings and the only way to cross MLK is to go halfway and then pause. I think it's only a matter of time before someone gets hit.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Crosswalk signal not working

5 Bình luận

  • Được thừa nhận Mayor's Action Center 2 (Chính thức đã xác nhận)

  • Jaci Pantaleo (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Michael Frederick, Mgr Transportation (Chính thức đã xác nhận)

  • Jaci Pantaleo (Người dùng đã đăng ký)

  • Catherine (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.