Parking Violation/Abandoned Auto Đã lưu trữ

2 Howard Avenue New Haven, CT 06519, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5086039

Submitted To:

New Haven

Danh mục:

Parking Violation/Abandoned Auto

Đã xem:

491 lần

Vùng lân cận:

City Point

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, abandoned vehicles

Được sao lại bởi:

5086041, 5086040, 5086038, 5086037, 5086036, 5086035, 5086034

Mô tả

Car continually parking on sidewalk blocking sidewalk from pedestrians.


12 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.