Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

3138 Magnolia St Oakland 94608, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5089715

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

44 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

851459

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Trash and car parts

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. YES
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. car parts and glass bottles
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. Yes
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Yes

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.