Line Painting Request Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5100616

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Line Painting Request

Đã xem:

151 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the current condition of the lines at this location?
Đáp. Lines are barely visible

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.