Graffiti Removal Đã lưu trữ

4815 N Central Park Ave Chicago, IL 60625, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4305

ID Vấn đề:

5115478

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

82 lần

Vùng lân cận:

Albany Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-03150997

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Graffiti is all over garage (4815 N Central Park Ave) in the alley. there is also more graffiti on South side of alley that's also pictured, right across from garage with graffiti.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Alley
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Aluminum Siding
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. Yes
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.