Được ghi nhận bởi: City of Salem

Sidewalk Repair Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5121319

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

128 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What material is the sidewalk in question? Asphalt, Concrete or Brick?.
Đáp. Brick
Hỏi. Has anyone been injured?
Đáp. No

  • Mayor's Office (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Department of Public Services (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.