Junk/Abandoned Vehicle Đã lưu trữ

3647 Duncaster Dr Missouri City, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 65810

ID Vấn đề:

5128297

Submitted To:

Missouri City

Category:

Junk/Abandoned Vehicle

Đã xem:

61 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Can the vehicle be seen from the street?
Đáp. yes
Hỏi. Is the vehicle wrecked?
Đáp. yes
Hỏi. Are stickers expired?
Đáp. yes
Hỏi. Will you give access to view if needed?
Đáp. no

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.