Codes Compliance Đã lưu trữ

1515 Robinson Dr N Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5129579

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

84 lần

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

4481626

Mô tả

House has peeling paint on all sides. House was pressure washed 6 years ago in preparation for painting, but that is as far as they got.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues
Hỏi. Is this issue at your address or in the right-of-way next to your address?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.