Limbs/Debris /Bulky Item pick up Request Đã lưu trữ

421 Ramsay Road Birmingham, AL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 833495

ID Vấn đề:

5130624

Submitted To:

Hoover, AL

Category:

Limbs/Debris /Bulky Item pick up

Đã xem:

12 lần

Vùng lân cận:

Hoover

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Limbs/debris pick up/ Bags of leaves and old plants, plastic buckets, etc. Has been out over a week already.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a New Request or missed pick up?
Đáp. New

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.