P-WORKS: Drain/Drainage Issue Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5131302

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

P-WORKS: Drain/Drainage Issue

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Macon

Được báo cáo thông qua:

http://www.maconbibb.us

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

A large pine tree fell in the city sewerage ditch and now the ditch has completely filled up with mud causing mine and 2 other homes to flood.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Have you read the emergency statement?
Đáp. Yes
Hỏi. Is this a cemented drainage canal?
Đáp. This is not a cemented drainage canal
Hỏi. Is drain run-off stopped up?
Đáp. Yes
Hỏi. Is this causing flooding?
Đáp. Yes
Hỏi. Are you the property owner?
Đáp. Yes

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.