Miscellaneous Đã lưu trữ

37 Washington Street Melrose, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5144092

Submitted To:

City of Melrose

Danh mục:

Miscellaneous

Đã xem:

471 lần

Vùng lân cận:

Melrose

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Please trim branches. I almost tripped on the one on the bottom and the top ones are too much too. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please explain the issue:
Đáp. SHARP POINTED BRANCHES EXTENDING TO SIDEWAK

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.