This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

5150

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

533 lần

Vùng lân cận:

Boston

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Deep hole, hard to find after wet weather.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.