Fire Hydrant Issue Đã lưu trữ

494 Lakewood St Detroit, MI 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5167863

Danh mục:

Fire Hydrant Issue

Đã xem:

543 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

5167863

Đã gắn thẻ:

hydrant

Mô tả

Stem is broken on hydrant. Shut off doesn't work consistently. FD states hydrant needs to be replaced.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue with the Fire Hydrant?
Đáp. Broken
Hỏi. If "Other", select a specific reason.
Đáp. Out of Service
Hỏi. What is the nearest address to the hydrant, or the street name?
Đáp. 494 Lakewood St (SE corner of Lakewood and Essex Intersection)
Hỏi. 1st Street:
Đáp. Essex
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. Avondale

8 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.