Traffic Signal Defective Đã lưu trữ

East Central Street Worcester, Ma Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5168032

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Traffic Signal Defective

Đã xem:

453 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

East Central and Shrewsbury street- signal staying red. Other lights changing to res but then no green light to turn onto Shrewsbury street from East Central.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Has there been an accident at this location?
Đáp. No
Hỏi. At what intersection is the signal?
Đáp. E central turning onto Shrewsbury street
Hỏi. Is the traffic signal flashing, stuck on a color, or black/off?
Đáp. Stuck on red.

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.