Traffic Signals blocked by signage Đã lưu trữ

11364 River Heights Drive South Jordan, Utah Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5183959

Submitted To:

Utah DOT

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

72 lần

Vùng lân cận:

South Jordan

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, street signal

Được sao lại bởi:

5213678

Mô tả

A new sign was placed directly in front of the green arrow for left turns onto northbound Bangerter Highway from eastbound 11400 South. This is the traffic light at the top of the on ramp.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of problem did you notice?
Đáp. Other
Hỏi. What direction is the problem?
Đáp. Eastbound Left Turn (to go north)
Hỏi. What time and day of week did you notice the problem?
Đáp. 7am Thursday

6 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.