Được ghi nhận bởi: St. Petersburg, FL

Codes Compliance Được thừa nhận

307 62nd Ave N St. Petersburg, FL 33702, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5186241

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Codes Compliance

Đã xem:

700 lần

Vùng lân cận:

St. Petersburg

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

5836253, 3805836, 5776116, 5490831, 5960928, 5235149, 5724325, 5716237, 2946105

Mô tả

Trash stacked and sitting out for numerous days behind building which is visible from street. litter around property and spreading into residential properties across the street (On NE Jefferson CIR N).

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Junk/outdoor storage
Hỏi. Is this issue at your address or in the right-of-way next to your address?
Đáp. Yes

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video