This is an unaffiliated request

graffiti Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

523

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

451 lần

Vùng lân cận:

Bozeman

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

several spray paint stencil tags on south concrete wall of Armory


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.