Trash: Litter/debris/bulk waste Đã lưu trữ

198 Morgan St Jersey City, NJ 07302, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 6275

ID Vấn đề:

5234770

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Trash: Litter/debris/bulk waste

Đã xem:

90 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

198 Morgan street illegally placing trash on street outside of collection times. rodents have already begun ripping at it, please address.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a vacant lot?
Đáp. No
Hỏi. Additional Information:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.