Codes Compliance Đã lưu trữ

2800 15th Avenue South Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5242684

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

41 lần

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Bản sao của:

4998306

Mô tả

There is random items regarding construction at the rear of the property as if there is construction going on. There are also cars without the proper updated tags

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Construction without permit
Hỏi. Is this issue at your address or in the right-of-way next to your address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.