trash Đã lưu trữ

8940 International Blvd Oakland, CA 94621, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5251380

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

61 lần

Vùng lân cận:

Webster

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

862749

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

trash

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. trash
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.