Codes Compliance Đã lưu trữ

3728 7th St S Saint Petersburg, FL, 33705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 16150

ID Vấn đề:

5274851

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

63 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

5276554

Mô tả

trash all around property

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Junk/outdoor storage
Hỏi. Is this issue at your address or in the right-of-way next to your address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.